Zwolniono pracowników Castoramy, bo domagali się lepszej płacy i lepszych…

Zwolniono pracowników Castoramy, bo domagali się lepszej płacy i lepszych warunków pracy