ZUS ma zobowiązania na 3 biliony zł

„System ubezpieczeń społecznych ma ponad 3 biliony zł zobowiązań zaciągniętych na kilkadziesiąt lat wobec 23 mln osób ubezp. w naszym systemie. Nie ma tu miejsca na proste przejście do emerytury obywatelskiej. Poza tym emerytura obywat. wcale nie rozwiązuje probl. stawianych przez procesy demograf”