Zobaczyłem wpis sprzed 2…

Zobaczyłem wpis sprzed 2 tygodni, w którym @Kayleigh pytał czym zajmują się firmy konsultingowe. Postanowiłem to krótko podsumować ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Konsulting może być w zasadzie zarówno wąskim, jak i bardzo szerokim pojęciem. Niektórzy, używając tego określenia, mają na myśli niewielką grupę firm doradztwa strategicznego. Inni pamiętają o doradztwie podatkowym, finansowym czy konsultingu IT.

Zacznijmy od firm „Wielkiej Czwórki” (Big 4) – Deloitte, EY, KPMG, PwC
Dawniej były to przede wszystkim audytorskie – badały (audytowały) sprawozdania finansowe dużych firm. Oprócz tego świadczyły usługi doradztwa podatkowego. Z czasem, zakres działalności tych firm znacznie się rozszerzył (audyt z roku na roku staje się coraz mniej opłacalny, a na rynku jest duże zapotrzebowanie na usługi różnego rodzaju doradztwa). Zaczęły świadczyć usługi doradztwa, np. transakcyjnego (fuzje i przejęcia firm) czy restrukturyzacyjnego. Był jednak pewien obszar, na który te firmy raczej nie wchodziły – doradztwo strategiczne. W ostatnich latach to też się zmieniło, bo firmy Big 4 zaczęły świadczyć takie usługi i walczyć o projekty z firmami „MBB”, które opiszę poniżej.

Doradztwo strategiczne – MBB – McKinsey, Bain, BCG
Trzy firmy, które w świecie konsultingu są najbardziej prestiżowe, i w których najwięcej się pracuje i zarabia. Czym się zajmują? Doradzają przy największych projektach, które mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw. Jak efektywnie przeprowadzić fuzję dwóch banków? Czy rynek, na który chcemy wejść, jest atrakcyjny? Jak zwiększyć marże w danym kanale sprzedaży?
Można powiedzieć, że dawniej firmy MBB zajmowały się definiowaniem problemów i proponowaniem rozwiązań, a firmy Big 4 implementowaniem rozwiązań – realizowały projekty bardziej operacyjne (np. optymalizacja procesów), niż strategiczne. Z czasem to też zaczęło się zacierać – firmy MBB również robią projekty o charakterze operacyjnym.

Inne firmy
Powyższe firmy zdecydowanie dominują rynek konsultingowy, ale oczywiście mają wielu mniejszych konkurentów.
W zakresie audytu i doradztwa podatkowego, z firmami Big4 konkurują inne, mniejsze firmy z zagranicy (np. Grant Thorton), a także mniejsze polskie firmy (np. Crido).
W doradztwie transakcyjnym, z Big 4 konkurują tzw. butiki M&A (np. Trigon).
Z kolei w doradztwie strategicznym, firmy MBB muszą mierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony Big4 (te firmy oferują zazwyczaj znacznie niższe ceny), oraz ze strony mniejszych graczy wyspecjalizowanych w tym obszarze (np. AT Kearney, Accenture).

Specjalizacja
Na koniec warto wspomnieć, że polskie biura niektórych z powyższych firm, specjalizują się w określonym obszarze. Czasem wynika to z globalnej specjalizacji danej firmy (np. Accenture – projekty IT), a w innych wynika z (małej) wielkości naszego rynku (np. jedna z firm MBB od lat specjalizuje się w projektach dotyczących fuzji instytucji finansowych).

#ciekawostki #praca #finanse #big4 #ekonomia #sgh