Włochy nad finansową przepaścią. Kraj znalazł się na skraju spirali długów

Stopy zwrotu z włoskich obligacji sięgnęły poziomu, w którym wynoszący 2,7 bln dol. dług Włoch będzie rósł szybciej, niż gospodarka tego kraju – ostrzega Rabobank.