Szykują się duże zmiany na rynku hipotek. KNF chce, by banki oferowały kredyty na stałą stopę procentową

psav zdjęcie główneKNF przekazał do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
W nowelizacji komisja zaleca, by banki posiadały w swojej ofercie takie kredyty oparte także o stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową.
Zgodnie z nowelą banki umożliwiać mają także klientom zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Dotyczyć to ma również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie znowelizowanej rekomendacji.
„(…) dopuszczalne jest, aby bank oferował wyłącznie kredyty hipoteczne oprocentowane stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. (…) Należy przy tym mieć na względzie, że decyzje dotyczące oferowania poszczególnych rodzajów produktów powinny uwzględniać apetyt na ryzyko banku” – napisano we wstępie do projektowanej rekomendacji.
Nowela wprowadza opcję zwolnienia ze zobowiązania wobec banku z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości.
KNF w projekcie rekomendacji zwraca także uwagę na konieczność prowadzenia przez banki szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka.
Uwagi do projektu zgłaszać można do 21 września 2018 r. Alarmujący raport NIK. Państwo nadal nie pomaga frankowiczom