Sankcje dla firm, które odmówią przyjęcia płatności kartą

Odmowa przyjęcia płatności kartą mogłaby wiązać się dla przedsiębiorcy z karą – taki zapis może znaleźć się w nowym projekcie jednej z ustaw.