Resort infrastruktury chce przesunięcia terminu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

psav zdjęcie główne”Termin stosowania ustawy w stosunku do największych firm (zatrudniających co najmniej 250 pracowników) jest za krótki – obowiązek utworzenia PPK powstanie od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że ci przedsiębiorcy mają bardzo mało czasu na ewentualnie założenie PPE. Poczta Polska musiałaby natychmiast rozważyć ewentualne utworzenie PPE” – napisano.
„Ponadto, po konsultacji z Pocztą Polską, z punktu widzenia pracodawców termin na wdrożenie PPE lub obligatoryjnie PPK w przypadku największych przedsiębiorstw jest zbyt krótki. Sam proces podjęcia decyzji nie jest łatwy i wymaga wielu analiz, badań, opinii itp. (zwłaszcza w kontekście największych pracodawców). Czasookres kilku miesięcy (bo nie wiadomo czy i kiedy ustawa wejdzie w życie oraz w jakim kształcie) na podjęcie i zrealizowanie tej decyzji jest zbyt krótki. W związku z powyższym proponuję wprowadzenie jednego terminu dla wszystkich pracodawców w zakresie obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK — tj. do dnia 1 lipca 2020 r., niezależnie od tego ile osób zatrudniają” – dodano.
Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.>>> Czytaj też: Ustawa, przez którą można stracić mieszkanie