Rachunek od Państwa za 2017 już jest – przeciętny Polak oddał państwu 21 500 zł

„27.04.2017 r. zaprezentowaliśmy Rachunek od Państwa za 2017 r., który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa.” – Forum Obywatelskiego Rozwoju. W powiązanych link do samego rachunku oraz kalkulator dzięki, któremu wyliczymy zapłacone przez nas podatki.