Prywatyzacja zysków,…

Prywatyzacja zysków, nacjonalizacja strat.
Upaństwowienie PESA Bydgoszcz przyszło w momencie kiedy firma prawie upadła, za rok 2017 ma 583 mln straty netto, ale ciekawe są też jej zobowiązania, które wynoszą 1,9 mld złotych przy kapitale własnym na poziomie 177 mln złotych. Bankier sugeruje, że w momencie kiedy państwowy PFR zaangażował się w przejęcie firmy, jej aktywa mogły być niższe niż zobowiązania.

(…) Na koniec 2017 roku kapitał własny spółki wynosił 177 mln zł, podczas wszystkie zobowiązania spółki sięgają aż 1,9 mld zł. Ponownie, jeszcze gorzej sytuacja wygląda na poziomie grupy, gdzie kapitał własny na koniec grudnia sięgał ledwie 9 mln zł, przy zobowiązaniach na poziomie 1,8 mld zł. Nie trudno sobie wyliczyć, że przy takim tempie generowania strat, w momencie dopinania umowy z PFR Pesa mogła mieć zobowiązania wyższe niż łączna suma wszystkich aktywów spółki.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ogromna-strata-Pesy-w-minionym-roku-7622757.html

Dodatkowo obecnie wśród zastawionych aktywów tej firmy są m.in. wzory przemysłowe i znakowi towarowe.

(…) O kondycji finansowej producenta pociągów i jego właściciela świadczy lista zastawionych aktywów. W „produkcyjnej” Pesie Bydgoszcz zabezpieczenia dotyczą nieruchomości, wyrobów, zapasów, a od listopada ubiegłego roku również udziałów w spółkach zależnych, rachunków bankowych, czy… wzorów użytkowych i przemysłowych i znaków towarowych. W holdingu – „rzeczy ruchome i prawa, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie”, rachunki bankowe, a także akcje Pesa Bydgoszcz.
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1319989,stan-pesy-jest-krytyczny-znamy-wyniki-finansowe-firmy.html

Jest też znalezisko:
https://www.wykop.pl/link/4608765/stan-pesy-jest-krytyczny-znamy-wyniki-finansowe-firmy/

#neuropa #pesa #polska #kolej #finanse #4konserwy