Ponad 15 mln Polaków ma czynny kredyt albo pożyczkę ma

psav zdjęcie główneJak informuje BIK, dominującą grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lata. Jednak w poszczególnym typie instytucji finansujących osoby prywatne rozkład wiekowy klientów jest odmienny.
Co czwarty klient banków komercyjnych i spółdzielczych jest w wieku 35-44 lat. Wśród klientów SKOK-ów dominują seniorzy (65 plus), którzy stanowią jedną trzecią klientów. Natomiast w firmach pożyczkowych przeważa grupa w wieku 25-34 lat, stanowiąca aż 27 proc. wszystkich klientów.
BIK podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują osoby młode, tj. w wieku 18-24 lat. „Wielokrotnie wyższy udział tych osób znajdziemy wśród klientów firm pożyczkowych – co czwarty klient posiadający czynne zobowiązanie o charakterze kredytowym jest klientem tylko firmy pożyczkowej. Dla porównania wśród klientów banków spółdzielczych i SKOK-ów osoby młode to jedynie 2 proc. klientów” – informuje BIK.