Polska znalazła się wśród…

Polska znalazła się wśród nielicznych krajów UE z najniższym ryzykiem jeśli chodzi o zrównoważenie fiskalne, wynika z najnowszego „Debt Sustainability Monitor 2020”.
Dodatkowo, by osiągnąć poziom długu 60% w perspektywie 15 lat, Polska mogłaby pozwolić sobie na deficyt strukturalny salda pierwotnego na poziomie 1,6% PKB w horyzoncie 5 lat. Co także istotne, Polska charakteryzuje się jedną z najniższych wrażliwości na wzrost stóp procentowych.

https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2020_en

#polska #polityka #finanse #ekonomia #