Polska branża energetyczna coraz bardziej aktywna na Bałtyku

Początkowo rozwój morskiej energetyki wiatrowej nie był imponujący. Próg jednego gigawata łącznej mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych na świecie został przekroczony dopiero w 2007 r., a zatem około 15 lat od instalacji pierwszej z nich.