Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia narodów w UE [RANKING]

psav zdjęcie główneNa pytanie „Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego życia?” respondenci musieli odpowiedzieć używając skali od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony”, a 10 „w pełni zadowolony”). W badaniu wzięli udział mieszkańcy całej UE w wieku co najmniej 16 lat. Średni wynik dla całej Wspólnoty wyniósł w 2018 r. 7,3, co oznacza wzrost o 0,3 w porównaniu z poziomem z 2013 r.Od 2013 r. średni poziom zadowolenia z sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w całej Wspólnocie również wzrósł z 6 w 2013 r. do 6,5 w 2018 r. Gorzej wypadło badanie w kategorii relacji osobistych. W tym przypadku średni wskaźnik dla UE pozostał prawie na niezmienionym poziomie. W 2013 roku średnia ocena satysfakcji z relacji osobistych wynosiła 7,8, a w 2018 r. 7,9.Finowie najszczęśliwszym narodem w UEW ubiegłym roku zadowolenie z życia różniło się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Najszczęśliwszym narodem byli Finowie. W 2018 r. średni poziom satysfakcji z życia w tym kraju wynosił 8,1. Na kolejnych pozycjach znalazły się Austria (z wynikiem 8) oraz Dania, Polska i Szwecja (wszystkie po 7,8). Na drugim końcu skali znaleźli się mieszkańcy Bułgarii (5,4), Chorwacji (6,3), Grecji i Litwy (po 6,4), Węgier (6,5) oraz Łotwy i Portugalii (po 6,7). Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za 2018 r., średnie zadowolenie z życia wzrosło od 2013 r. w 19 państwach członkowskich. Najwyższy skok odnotowano na Cyprze (o 0,9), Bułgarii (o 0,6), Czechach, Estonii, Polsce i Portugalii (wszystkie po 0,5).W porównaniu z danymi sprzed sześciu lat ocena satysfakcji z życia pozostała niezmieniona w dwóch państwach członkowskich: Belgii i Chorwacji. Natomiast spadek odnotowano w czterech: na Litwie (-0,3), w Danii (-0,2), a w mniejszym stopniu w Holandii i Szwecji (oba -0,1). Duńczycy, Finowie i Szwedzi najbardziej zadowoleni ze swoich finansówNajbardziej zadowoleni z sytuacji finansowej gospodarstw domowych byli mieszkańcy Danii, Finlandii i Szwecji. We wszystkich trzech krajach średnia ocen respondentów kształtowała się na poziomie 7,6. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęły: Holandia (7,4), Austria (7,3), Belgia (7), Luksemburg (6,9), Niemcy i Malta (oba 6,8). Najsłabiej ocenili swoje domowe finanse mieszkańcy Bułgarii (4,3), a następnie mieszkańcy Grecji, Chorwacji i Litwy (wszyscy 5,2), Łotwy i Portugalii (po 5,4) oraz Węgier (5,5).W prawie wszystkich państwach członkowskich średnia ocena zadowolenia z sytuacji finansowej wzrosła w porównaniu z 2013 r., z wyjątkiem Danii, Luksemburga i Holandii, gdzie pozostała niezmieniona, oraz Litwy, w której spadła z 5,8 w 2013 r. do 5,2 w 2018 r. (-0,6). Najwyższe wzrosty odnotowano w Grecji, na Cyprze i w Portugalii (+0,9). W tej kategorii Polska uplasowała się w środku stawki. Średnie zadowolenie z finansów gospodarstwa domowego Polacy ocenili na 6,3, co w porównaniu z 2013 rokiem oznacza wzrost o 0,6, z poziomu 5,7.  Relacje osobiste oceniane wysokoW 2018 r. średnie zadowolenie z relacji osobistych wzrosło od 2013 r. w 18 państwach członkowskich. Najwyższe wzrosty odnotowano w Bułgarii (o 0,9 z 5,7 w 2013 r. do 6,6 w 2018 r. i na Cyprze (+0,5), natomiast spadek – w pięciu krajach: w Danii, na Łotwie i w Holandii (wszystkie – 0,3), na Litwie i w Luksemburgu (oba – 0,2). Średnie zadowolenie z relacji osobistych pozostało niezmienione w dwóch państwach członkowskich – na Węgrzech i w Rumunii.Najwyższy średni wskaźnik w tej kategorii był na Malcie (8,6), a najniższy w Bułgarii.W 2018 r. Polacy ocenili swoje relacje osobiste na poziomie 8,1. psav video