Państwa unijne przyjęły zalecenia Rady UE o wzajemnym uznawaniu testów na Covid-19

Państwa unijne jednogłośnie zaakceptowały w czwartek zalecenia Rady UE określające wspólne ramy stosowania szybkich testów antygenowych i wzajemnego uznawania wyników testów na Covid-19 w całej Wspólnocie.