Pandemia i roboty: czy da się sprawiedliwie rozdzielić zyski z robotyzacji?

Jeden ze scenariuszy rozwoju wygląda tak: pandemia bardzo przyspieszy automatyzację gospodarki. Ta zaś powiększy nierówności dochodowe oraz majątkowe w krajach rozwiniętych.