Oferta konsorcjum Elektrotimu za 11,55 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na terenie województwa zachodniopomorskiego. Modernizacja stacji WN/SN Pyrzyce” prowadzonym przez Enea Operator Sp. z o.o. oddział dystrybucji Szczecin, podała spółka.