Nowe opłaty za badania techniczne pojazdów – rząd już je zaakceptował

Rząd przyjął projekt ustawy Ministra Infrastruktury zmieniający ustawę Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy zakładają uszczelnienie systemu badań technicznych i ustanawiają nowe opłaty.