Limit płatności gotówkowych zostanie obniżony? Resort finansów: Są prowadzone analizy

psav zdjęcie główneSarnowski mówił m.in. o uszczelnieniu systemu podatkowego. Poinformował, że z osiągniętego w ciągu ostatnich trzech lat wzrostu dochodów z VAT o prawie 52 mld zł, przynajmniej 21 mld zł to „efekt szeregu działań uszczelniających”. Wskazał zarówno na zmiany w organizacji administracji, informatyzację oraz legislację.Jak dodał, w roku 2016 r. uszczelnienie VAT przyniosło 6 mld zł; w 2017 r. – 9,5 mld zł, w 2018 r. – 5,7 mld zł. „W 2019 r. może być odpowiednio mniej, ale żeby nie było wątpliwości, horyzont uszczelniania wciąż jest bardzo duży, wielkość luki VAT-owskiej wciąż niezaadresowanej to jest ok. 25 mld zł” – zaznaczył Sarnowski. Zauważył, że biorąc pod uwagę wielkość luki w VAT raportowaną przez Komisje Europejską dotyczącą innych krajów np. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy Chorwacji, to można dojść do wniosku, że „zmniejszając poziom luki VAT-owskiej w Polsce do ich poziomu, osiągnęlibyśmy dodatkowe wpływy z VAT-u w wysokości kolejnych 12 mld zł”.
Zastrzegł, że chodzi w tym wypadku tylko o efekty uszczelnienia, a nie związane z koniunkturą.
Według niego, aby taki efekt osiągnąć potrzebne jest dalsze wdrażanie analiz Big Data i usprawnienie administracji, aby uzyskiwała pełnię wiedzy na temat obrotu na rynku.
„Cały czas ogromnym polem do działania (…)jest problem szarej strefy. W ciągu najbliższych miesięcy pojawi się problem wdrożenia kas fiskalnych on-line pozwalających na zaadresowanie całego szeregu problemów w stosunku, do których administracja do tej pory w ogóle nie miała narzędzi do działania” – powiedział.
Zauważył, że w tym tygodniu wiceministrem odpowiedzialnym za legislacje podatkową został Tadeusz Kościński, który w resorcie przedsiębiorczości odpowiadał za cyfryzację i dygitalizację gospodarki.
„Jedną z głównych inicjatyw, których mam nadzieję możemy się spodziewać w temacie legislacyjnym, będzie dalsze rozwijanie takich usług dla obywateli, które również równolegle mogą doprowadzić do zmniejszenia szarej strefy” – powiedział.
„Mam na myśli zwiększenie obecności terminali w punktach usługowych, możliwe, że również obniżenie limitów płatności gotówkowych” – poinformował.
Zastrzegł, że na razie nie ma jeszcze w MF planów z tym związanych, ale „prowadzone są analizy”. Sarnecki poinformował, że we Włoszech, czy Francji limit płatności gotówkowych wynosi tysiąc euro, a w Polsce 15 tys. złotych, w związku tym pojawia się pytanie o tę kwestię.
„Wciąż mamy ogromne pole do działania, tutaj oczekiwałbym zmian i dalszych inicjatyw” – powiedział.
Jego zdaniem, jeśli chodzi o walkę z szarą strefą „ogromnym nie w pełni zaadresowanym polem” jest jeszcze obszar ubezpieczeń społecznych, składek na ZUS. Wskazał także na sferę podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dodał, że resort finansów stara się także działać w kierunku wyprowadzania Polaków z szarej strefy, a jednym z takich działań jest uchwalony w mijającym tygodniu przez Sejm tzw. zerowy PIT dla osób poniżej 26 lat.
„Według danych statystycznych ponad 680 tys. osób w Polsce deklaruje, że pracuje w biznesach rodzinnych bez wynagrodzenia. Spora część z tego, to mogą być ludzie młodzi” – podsumował przedstawiciel MF. >>> Czytaj też: Ustawa frankowa: prezes PiS nie głosuje, minister sprawiedliwości się wstrzymuje