Kiedy skończy się najdłuższy cykl koniunkturalny w historii?

Cykl koniunkturalny trwa już 10 lat. Jest najdłuższy w historii, licząc aż od połowy XIX wieku. Banki centralne zdjęły pieniądze z rynku po raz pierwszy od sześciu lat. Kończy się czas drukowania pieniędzy. (…)Negatywny wpływ na koniunkturę gospodarczą mają wojny handlowe i cena ropy naftowej(…)