Katecheci zarabiają więcej…

Katecheci zarabiają więcej niż nauczyciele – https://www.wykop.pl/link/5905639/katecheci-zarabiaja-wiecej-niz-nauczyciele/
•Osoby nauczające religii w szkołach mogą liczyć na wynagrodzenia od 3 115 złotych brutto do 5 022 złotych brutto.
•Nauczyciele w 2020 roku mogli liczyć na wypłaty od 2 818 złotych brutto do 4 046 złotych brutto

Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Wynagrodzenia zaś są uniwersalne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Tymczasem w przypadku pozostałych pedagogów funkcjonuje podział na: nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W kolejności wynagrodzenia dla każdego z nich wynoszą: 2 949 złotych brutto, 3 034 złotych brutto, 3 445 złotych brutto, 4 046 zł brutto.

Co więcej, zwolnienie katechety może odbyć się jedynie w przypadku wycofania imiennego skierowania przez biskupa Kościoła katolickiego.

https://www.wykop.pl/link/5905639/katecheci-zarabiaja-wiecej-niz-nauczyciele/

#neuropa #bekazprawakow #bekazkatoli #polska #finanse #praca #szkola #edukacja #ciekawostki