Karta kredytowa Apple Card to…

Karta kredytowa Apple Card to prawdopodobnie ostatni etap życia kart kredytowych. Kolejnym etapem w płatnościach będzie już tylko smartfon + twarz / odcisk palca jako weryfikacja.

#apple #finanse #banki #technologia