Jarosińska-Jedynak: Szansa na wejście w życie ustawy o OFE w czerwcu jest bardzo duża

psav zdjęcie główneNa pytanie „jaka jest szansa na to, żeby do czerwca ustawa (o OFE – PAP) została przeprocedowana i weszła w życie?” minister powiedziała: „myślę że bardzo duża. „Jesteśmy po pierwszym czytaniu. W tym miesiącu jeszcze pierwsze komisje, komisja finansów publicznych i komisja rodziny. Myślę, że drugie czytanie nastąpi z początkiem lutego i jeszcze spotkanie z Senatem” – powiedziała Jarosińska-Jedynak w radiowej Trójce.
Minister podkreśliła, że projekt ustawy przewiduje przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Indywidualne Konta Emerytalne, które spowodują, że „obywatele będą mieli te środki na własność”.
„Będą mogły być one dziedziczone, więc myślę, że będzie to bezpieczny filar do tego, aby oszczędzać na emeryturę, bo dodatkowo projekt ustawy pozwala też na to, aby dopłacać do tych indywidualnych kont emerytalnych i zwiększać swój kapitał po osiągnięciu wieku emerytalnego” – powiedziała Jarosińska-Jedynak.
„W ustawie zagwarantowano własność tych środków w związku z powyższym nie będzie możliwości transferu do budżetu państwa więc jest to zagwarantowane zapisami ustawy, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek będzie chciał to zrobić oczywiście będzie się to wiązało z konsekwencjami odszkodowań” – dodała.
Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (dzisiaj Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) projekt ustawy dot. przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) zakłada, że ok. 162 mld zł, które obecnie znajdują się w OFE zostaną przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach bez dodatkowych opłat czy podatków. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatem.
Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS. Uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z projektem ustawy przekazanie środków nastąpi 27 listopada 2020 roku. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny.
Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga – do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.
Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Projekt zakłada, iż środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku.