Jan Sarnowski nowym wiceministrem finansów. To on wymyślił estoński CIT w Polsce

Jan Sarnowski zostanie dzisiaj powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Będą mu podlegać wszystkie departamenty podatkowe.  Ponadto zostanie pod nim powołany  nowy departament prawno-porównawczy, wyspecjalizowany w badaniu zagranicznych rozwiązań i możliwości ich zastosowania.