Jak Polacy podchodzą do pieniędzy?

psav zdjęcie główneCzy jest jakaś cecha charakteryzująca Polaków, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy? – Jest niewiele badań międzynarodowych, które porównywałyby różne kraje i dobrze wyjaśniały przyczyny różnic w zachowaniach. Mamy wciąż sporą grupę posługującą się gotówką, dużo większą niż w wielu innych krajach zachodnich. Ale są też kraje – np. Włochy, gdzie gotówka cały czas króluje. Wiemy, że bardzo dobrze zaakceptowaliśmy płatności gotówkowe – mówi w studiu DGP prof. Dominika Maison.Jak podkreśla ekspertka, dużo większe znaczenie od różnic w zachowaniach ludzi mają jednak pewne cechy osobowości. Te zależności widać we wszystkich krajach, one nie są uwarunkowane kulturowo. – Okazuje się, że ogromne znaczenie w zachowaniach finansowych ma tzw. perspektywa czasowa. To znaczy, czy w swoich zachowaniach myślimy o przyszłości, czy też jesteśmy skoncentrowani na teraźniejszości.– Przeceniamy trochę doświadczenia pokoleniowe. Okazuje się, że dużo większy wpływ zaczynają mieć cechy psychologiczne. Oczywiście młodsze pokolenia są bardziej otwarte na nowe technologie niż starsze, ale w tej chwili ta granica to już nie jest 40 lat, tylko 60 lal – mówi nasza rozmówczyni. – Jeśli mówimy o takich rzeczach, jak skłonność do oszczędzania, jest ona w miarę równa we wszystkich pokoleniach – dodaje profesor. Podobnie jest w przypadku poziomu materializmu czy rozrzutności.Zobacz całą rozmowę:psav video target