Ja jebe, właśnie otworzyłem…

Ja jebe, właśnie otworzyłem sobie sprawozdanie finansowe spółki jawnej #jerzyzieba za 2018 r.
Gość wykazuje 25 mln zysku netto!!!!!!!!!

#finanse