Home Broker złożył wniosek o upadłość

Zarząd Home Brokera, spółki w 100 proc. zależnej od Open Finance, złożył w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadlości.