Gotowanie nadbałtyckich żab, czyli jak ZSRR wchłonęło Litwę, Łotwę i Estonię

Z przyjaźnią ZSRR było tak, że mniejsze państwa nie miały szans, by przed nią uciec