Exit tax: rządowy projekt objęcia prywatnego majątku podatkiem wbrew prawu Unii

Zgodnie z projektem już od 1 stycznia 2019 r. firmy i osoby fizyczne zapłacą exit tax. Nałożenie podatku na prywatny majątek emigrantów było krytykowane jako „haracz” w trakcie konsultacji społecznych, gdyż dyrektywa 2016/1164 nie przewiduje opodatkowania majątku migrujących osób fizycznych.