Ekonomista: właśnie upadł kolejny mit o dobrej kondycji finansowej Polski

Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała szeroko opisywane przez Business Insider Polska praktyki wypychania wydatków państwa do nieobjętych stabilizującą regułą wydatkową funduszy celowych w 2019 r. Teraz powołując się m.in. na NIK dr Sławomir Dudek, wieloletni dyrektor w Ministerstwie…