Czy program PPK odniesie sukces? Oto główne kryteria oceny

psav zdjęcie główneJakie będą kryteria pozwalające nam ocenić, że program PPK odniósł sukces? Na początku na pewno ważna będzie partycypacja w PPK oraz jej utrzymanie – twierdzi Małgorzata Rusewicz. Jak dodaje, ważne jest, aby w dłuższej perspektywie wiele osób nie zdecydowało się wycofać zgromadzonych środków, gdyż wówczas przybierze to formę dłuższej lokaty, a przecież nie o to chodzi. Każdego z nas będą również interesowały wyniki finansowe i stopy zwrotu – są to w końcu nasze pieniądze – twierdzi szefowa IGTE. Wiąże się z tym również transparentność zarządzania – będzie to bardzo ważne dla klienta. Istotną rzeczą będą również mechanizmy pozyskiwania informacji na bieżąco – między instytucjami, między pracodawcami, etc. Chodzi o szybki dostęp do tego, co się dzieje na moim koncie – zaznacza Rusewicz. Cały wywiad:psav video target