Czeska reforma fiskalna: znacząca obniżka podatku dochodowego

20 listopada Izba Poselska przyjęła pakiet zmian podatkowych, które – jeśli zostaną ostatecznie zaaprobowane – przyniosą największą reformę w tym obszarze w Czechach od co najmniej 2008 r. Efektywna stopa opodatkowania dla osób o niskich i średnich dochodach spadnie z 20,1% do 15%.