Alarmujące prognozy ONZ dla Ameryki Łacińskiej. Przeciętny spadek PKB w krajach regionu to 9,1 proc.

Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) przewiduje, że w tym roku przeciętny spadek PKB w krajach tego regionu wyniesie 9,1 proc. W czwartkowej prognozie zawarto zastrzeżenie, że jeśli pandemia Covid-19 nasili się to sytuacja będzie gorsza.