5 mln zł z rezerwy budżetowej…

5 mln zł z rezerwy budżetowej na Park Pamięci Narodowej, jaki w Toruniu ma zamiar utworzyć ojciec Tadeusz Rydzyk oraz jego fundacja Lux Veritatis.
Dotacja została przyznana w październiku ubiegłego roku, ale opinia publiczna dotychczas nie została o niej poinformowana.
KLIK
Kwoty w tysiącach złotych:

#neuropa #bekazkatoli #polska #ciekawostki #finanse #gorzkiezale