Wczoraj na dworcu bezdomny…

Wczoraj na dworcu bezdomny poprosił mnie o coś do jedzenia. Nie odmawiam i stwierdziłem, że kupie mu coś w Biedronce. Nakupowałem, wędlin, serów, pieczywa, wody, sztućce itp. Wydałem 46 zł.
Daje mu to wszystko, on patrzy w siatkę i się pyta z oburzeniem „Nutelli nie było ?” xD
#poznan #heheszki #finanse #beka

Spadły natomiast dochody z…

Spadły natomiast dochody z VAT – były niższe o 0,8 proc. (ok. 0,4 mld zł). Co więcej, ta różnica między 2018 a 2019 r. z miesiąca na miesiąc rośnie. Jeszcze w styczniu wpływy z VAT (w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej) były wyższe o ok. 2,3 mld zł, a w lutym o ok. 0,7 mld zł. Od marca dochody z VAT są już niższe niż rok wcześniej – w marcu Ministerstwo Finansów raportowało różnicę na poziomie minut 0,2 mld zł, a po kwietniu już o 0,4 mld zł.

Dochody z VAT maleją przy rosnącej sprzedaży detalicznej i PKB. Ktoś kradnie drodzy pisowcy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#podatki #ekonomia #finanse #bekazpisu

mBank Hipoteczny wypowiedział umowę z Fitch ws. ratingu listów zastawnych

„Zarząd mBanku Hipotecznego informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. wypowiedział umowę zawartą z agencją ratingową Fitch Polska (Fitch Ratings), która dotyczyła listów zastawnych wyemitowanych przez bank. Tym samym w najbliższym czasie Fitch Ratings wycofa rating listów zastawnych mBanku Hipotecznego, który był na poziomie A z perspektywa stabilną” – czytamy w komunikacie.Jednocześnie Bank informuje, że listy zastawne wyemitowane przez mBank Hipoteczny posiadają rating na poziomie Aa3, przyznany przez Moody’s Investors Service. mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku, kontrolowanego przez Commerzbank. Jest obecny na rynku od 1999 roku.

Likwidacja OFE i przeniesienie oszczędności do IKE. Opublikowano projekt ustawy

psav zdjęcie główneChodzi o projekt zmieniający niektóre ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Resort inwestycji i rozwoju, który przygotował zmiany tłumaczy w Ocenie Skutków Regulacji, że projekt realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej na podstawie przyjętego przez rząd „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Jednym z pięciu jego filarów jest „Kapitał dla rozwoju”, którego elementem jest Program Budowy Kapitału. Ma on zapewnić stworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.
„Silny rynek kapitałowy jest niezbędny dla budowy silnych fundamentów gospodarki, podwyższania potencjału wzrostu dochodów indywidualnych i PKB, co długoterminowo sprzyja wzmocnieniu stabilności systemu emerytalnego oraz wzrostowi świadczeń emerytalnych” – napisano.
MIiR zauważa, że wśród głównych czynników ograniczających obecnie możliwości generowania oszczędności w Polsce są m.in.: niski poziom aktywów finansowych Polaków, brak powszechnego drugiego i trzeciego filaru systemu emerytalnego, a także nieefektywność obecnego modelu funkcjonowania OFE, skutkująca niskimi emeryturami z obecnego drugiego filaru.
„Funkcjonujące obecnie OFE nie znajdują uzasadnienia, nie zapewniając dywersyfikacji ryzyka ani bezpieczeństwa socjalnego ubezpieczonych” – oceniono.
Projekt przewiduje przede wszystkim, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). Wszystkie aktywa netto OFE zostaną przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI.
Projekt zakłada wprowadzenie tzw. opłaty przekształceniowej. Ministerstwo przypomina, że wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) podlega podatkowi dochodowemu według skali, a w przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT. Opłata przekształceniowa ma być substytutem podatku dochodowego pobieranego od emerytur wypłacanych z FUS. Opłata ta ma być pobierana na rzecz FUS od środków przenoszonych na IKE – w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na 2 lata.
„Do przekazania środków tytułem opłaty przekształceniowej obowiązane będą SFIO, które utworzą w tym celu rezerwy” – czytamy. Jak wyjaśniono, wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur.
Przyjęto, że polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE zostanie dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych.
„Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego w FUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa” – tłumaczy MIiR.
Dodano, że środkami FRD zarządzał będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach „zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z korzyścią dla polskiej gospodarki”. Przekazanie aktywów FRD w zarządzanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju wiąże się z koniecznością ponoszenia opłaty za zarządzanie. „Skumulowany stan aktywów FRD, zgodnie z celem istnienia funduszu rezerwowego, stanowić będzie zabezpieczenie na przyszłość w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w systemie emerytalnym” – podkreślono.
W Ocenie Skutków Regulacji przyjęto, że około 20 proc. członków OFE (jest ich ok. 15,7 mln) zdecyduje się na przeniesienie oszczędności do FRD i dopisanie ich na koncie FUS. Osoby, które zdecydują się na to nie będą ponosić żadnych opłat. Natomiast pozostałe 80 proc. aktywów zostanie przeniesiona do IKE i od tej kwoty zostanie naliczona tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. W takim wypadku FUS, dzięki wpłatom z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskałby w roku 2020 8,6 mld zł, a w roku 2021 8,5 mld zł, czyli 17,1 mld zł. Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 162 mld zł (dane z dnia 28-02-2019).
Autorzy projektu ocenili, że przebudowa systemu OFE będzie miała głównie wpływ na sytuację finansową FUS. Będzie ona wypadkową: zaprzestania odprowadzania składek do OFE – od dnia 1 stycznia 2020 r. składki te będą przekazywane do FUS i ewidencjonowane na subkoncie; likwidacji tzw. suwaka bezpieczeństwa; wpłaty w latach 2020-21 opłaty przekształceniowej; niższych wypłat z FUS emerytur dla osób, które zdecydują się na przeniesienie aktywów zgromadzonych w OFE do IKE.
Przewidziano ewaluację efektów projektu w postaci dokonywanego przez rząd nie rzadziej niż co 3 lata przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego. Ma on być przedkładany Sejmowi w postaci informacji o skutkach obowiązywania zmian wraz z propozycjami wprowadzania kolejnych.
„Pierwszego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian Rada Ministrów dokona nie później nic do dnia 31 grudnia 2022 r.” – napisano.>>> Czytaj też: Gigantyczny sukces Tesli w Norwegii staje się jej problemem. Klienci masowo skarżą się na obsługę

Kołomojski wzywa Zeleńskiego…

Kołomojski wzywa Zeleńskiego do pójścia drogą Grecji i zerwania współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Czyli on proponuje ponowny kryzys gospodarczy i jeszcze większe zbiednienie? A no tak. Przecież ma ogromne aktywa i mógłby sobie kupować wszystko za bezcen ( ͡° ͜ʖ ͡°)

btw. Apropos nacjonalizacji Prywat Bank. Kołomojski nie chce z powrotem banku. On oczekuje od rządu „rekompensaty”. Czyli najpierw stwórz bank działający na zasadzie piramidy finansowej, błagał rząd dopłacił na ratowanie banku, a jak rząd przejął bank i uratował to domaga się rekompensaty, ale swoje straty liczy w sposób jakby bank był całkowicie zdrowy i świetnie prosperujący. Przecież to jest genialne! To jest kilkukrotne ruchanie przeciętnego Ukraińca i wmawianie, że sam się prosił. Podziwiam

https://www.ft.com/content/91df13ce-7d58-11e9-81d2-f785092ab560

#ukraina #finanse #ukrainainfo #aryoconcent

Niemców w tym życiu już nie…

Niemców w tym życiu już nie dogonimy, ale pogrążonych w marazmie Włochów już za 10 lat (wg parytetu siły nabywczej) źródło

(Jak w międzyczasie przeładowany budżet nie spowoduje kryzysu fiskalnego w PL)

Obserwuj #infog – ciekawe infografiki, wykresy, mapy (gospodarka, społeczeństwo, technologia)

#gospodarka #ekonomia #pieniadze #finanse #polska #wlochy #niemcy #polityka #4konserwy #neuropa

Stażowe emerytury to pomysł dla 50-latków. Młodsi i tak popracują dłużej

psav zdjęcie główne
9 maja odbyła się w Warszawie pikieta zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w trakcie której związkowcy przedstawiali swoje dwa postulaty: wprowadzenie emerytur stażowych oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do emerytur pomostowych. OPZZ złożyło projekty odpowiednich przepisów do Rady Dialogu Społecznego, a do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o ich poparcie. Dla większości osób znaczenie miałby przede wszystkim pierwszy postulat. Wprowadzenie emerytur stażowych oznaczałoby bowiem, że świadczenie można by uzyskać przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Związkowcy proponują ustalenie wymaganego stażu na 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Gdyby ta propozycja weszła w życie, to skorzystałyby na niej głównie osoby w wieku 50+. Dla młodszych ta zmiana nie miałaby większego znaczenia i to wcale nie dlatego, że do emerytury im daleko. Wszystko przez rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w naszej gospodarce, społeczeństwie i przepisach przez ostatnie 30 lat. >>> Czytaj też: Rocznik 1953. Jest szansa na wyższe emeryturyProjekty te dopiero co trafiły do RDS i resortu pracy, ale furtka do emerytur stażowych chyba została już uchylona. W trakcie strajku nauczycieli głośno było o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza przyznać im emerytury stażowe na obowiązujących już kiedyś zasadach. Miałoby to stanowić swego rodzaju rekompensatę za planowane podwyższenie pensum. Wprawdzie sprawa chwilowo ucichła w związku z zawieszeniem akcji protestacyjnej do września, ale niewykluczone, że rząd do pomysłu powróci. Jednak prawdopodobnie również i w tym przypadku młodsi pedagodzy nie skorzystają na tym wiele.To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Tygodniku Gazeta Prawna

Gideon Taylor dyrektor…

Gideon Taylor dyrektor Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) mówi wprost nt. restytucji mienia bezspadkowego: „Wierzę, że po wyborach będzie inna sytuacja, lepsza atmosfera. Zostaną TYLKO trzeźwo myślący”

#zydzi #izrael #pieniadze #finanse #nieruchomosci #polityka

Przestrzegam przed Idea Bank…

Przestrzegam przed Idea Bank (a więc i Getin) mimo wieloletnich dotąd dobrych doświadczeń – to co się dzieje w ostatnim półroczu przekreśla wszystko i nie dziwi mnie to że faktycznie mieszali przy wpychaniu trefnych obligacji itp. Niech giną.

Włączyli mi opłaty za prowadzenie rachunków, opłaty za karty i zaczęło to rosnąć w tempie wykładniczym a nie widnieją nigdzie na wyciągach ani w zestawieniach opłat! Przychodzą tylko wezwania do zapłaty mailem! xD

Ignorują reklamacje, liczyłem że chociaż 30 dnia odpowiedzą ( ͡º ͜ʖ͡º) Standardowa zagrywka konsultantów online – nie działa nam system proszę spróbować za godzinę/dzień, już wiem że to jest zwyczajne kłamstwo. Najbliższy oddział 80 km ode mnie xD Jeśli nie podoba się moja publiczna opinia to może tym sposobem w końcu podejmą którąś z tych spraw 😛

Co polecacie z rachunków firmowych aktualnie?
Niech nikogo nie zmyli ukrycie teraz brandu Idea Bank bo wchłania on Getin i przyjmuje jego brand ale realnie to nadal Idea Bank! To co PiSowcy chcieli zrobić z nimi jest oczywiście nie w porządku i fatalnie świadczy o całym tym ziemniaczanym państwie ….ale im się to chyba należało xD

#ideabank | #finanse | #pieniadze | #biznes | #firma | #banki | #bankowosc

Wołam też tych którzy widzę już mieli podobne przejścia z tymi kombinatorami: @avangarda @wykraczajacypozapole @tabok @andale @BaZyL4 @dese

Ten wykres może tłumaczyć…

Ten wykres może tłumaczyć dlaczego 3 mln 60-latków w USA spłaca kredyty studenckie, a cały dług z tego tytułu to $1.5 biliona (!)

Relatywna zmiana w cenach dóbr konsumenckich – na fioletowo opłaty za studia. W ciągu prawie 40 lat zdrożały prawie 3.5-krotnie w porównaniu z koszykiem wszystkich dóbr (linia czarna)

Obserwuj #infog – ciekawe infografiki, wykresy, mapy (gospodarka, społeczeństwo, technologia)

#usa #ekonomia #gospodarka #studia #ciekawostki #finanse #pieniadze

Szwedzi są mistrzami świata w oszczędzaniu. W funduszach inwestuje 100 proc. z nich

psav zdjęcie główneNawet jeśli nie uwzględnimy członków systemu emerytalnego, to odsetek oszczędzających w funduszach wynosi 80 proc. To gigantyczna wartość, prawie dwukrotnie wyższa niż w USA.Szwecja prowadzi od dawna bardzo przyszłościową politykę subsydiowania środków inwestowanych w jednostki funduszy inwestycyjnych, które są częścią systemu emerytalnego. Drugim czynnikiem napędzającym boom na uczestnictwo w funduszach jest długotrwała dobra kondycja tamtejszej giełdy.Oszczędność Szwedów pomaga chronić gospodarkę przed szokami wynikającymi z surowego klimatu. Pozwala bowiem utrzymywać poziom konsumpcji na wysokim poziomie. Może to się okazać niezwykle istotnym czynnikiem w nadchodzącym okresie, w którym szwedzka gospodarka będzie musiała zmierzyć się z kilkoma problemami. W pierwszej kolejności będą to kondycja eksportu (na którym oparta jest gospodarka tego kraju), napięcia handlowe oraz brexit. Kolejnym problemami mogą być spadek zatrudnienia i kryzys na rynku nieruchomości, który swoje apogeum osiągnął w 2017 roku. Oszczędności Szwedów ulokowane w funduszach inwestycyjnych stanowiły w 2018 roku aż 30 proc. majątków gospodarstw domowych. W 1980 roku odsetek ten wynosił poniżej 1 proc.>>> Polecamy: Pogłębiają się spadki w handlu między USA i Chinami

Banki nie działają w…

Banki nie działają w niedziele.

CO KURWA XD? 21 wiek, latamy na marsa, telefonia piątek generacji, cały świat okablowany, ale nie kurwa banksterki sobie ustaliły, że w niedziele banki nie działają xD. Pewnie działają jak masz zakupioną jakąś opcje szybkich przelewów xD. Kurwa, tam was dymają, a wy się jeszcze cieszycie i w zębach im pieniążki (specjalnie pieniążki, a nie pieniądze) zanosicie. No kurwa, stado baranów.

#bitcoin #bank #finanse #heheszki #pieniadze